Senza Filtro A.I.P.M

 “Meglio puttana ca figlia 'e puttana”
 “Better bitch than son of a bitch”

O Pataturx

‘O Putechino

|

Si nun me m’bar ’o Putechino nu bell jorne te cose panz ’e rine. Si ’o Putechino nun me puorte je te jett ’mmiez all’uort e cchest è.