Senza Filtro A.I.P.M

 “Attacca 'o ciuccio addò vo 'o padrone”
 “Fasten the donkey where wants his owner”

automaty999.org

กรมอุตุนิยมวิทยา

|

ประชุมใหญ่สามัญ 23 ก.พ.นี้ แก้ข้อบังคับพรรค-ตั้งคกก.สรรหาผู้สมัครรับลต. เกมโป้ ตรวจหวย รางวัลเลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 ก.พ. ประชุมใหญ่สามัญ 23 ก.พ.นี้ แก้ข้อบังคับพรรค-ตั้งคกก.สรรหาผู้สมัครรับลต. ตรวจหวย รางวัลเลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 ก.พ. ตรวจหวย รางวัลเลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 ก.พ. ประชุมใหญ่สามัญ 23 ก.พ.นี้ แก้ข้อบังคับพรรค-ตั้งคกก.สรรหาผู้สมัครรับลต. ตรวจหวย รางวัลเลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว งวด 16 ก.พ.